Armenian Soccer
Armenian Soccer

Մայիսի 11-ին տեղի ունեցավ ՀՖՖ կարգապահական կոմիտեի հերթական նիստը

Մայիսի 11-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կարգապահական կոմիտեի հերթական նիստը` ՀՖՖ Կարգապահական կոմիտեի նախագահ Ռուբեն Սինոյանի նախագահությամբ:

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆN 19-20-23
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱՅԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԷԹԻԿԱՅԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԻՍՏԻ

11մայիսի2020թ.ք. Երեւան Նախագահությամբ՝անդամներ՝Ռ. Սինոյանի,Հ. Ռշտունի,Ա.Ալաբերքյան,Բ. Ղալոյան,Վ.Բերակչյան:
ՕՐԱԿԱՐԳ 1. 11/03/20թ. «ՈՒրարտու»-«Նոա» (ԳԽ018) խաղին«Նոա» թիմիֆուտբոլիստՍանաԳոմեսի(N 36619) հեռացմանմասին(նույնխաղում2 զգուշացումստանալուհամար) /զեկուցողՀ. Ռշտունի/
2. 10/03/20թ. «ԼեռնայինԱրցախ»-«ՎեստԱրմենիա» (ԱԽ186) խաղին«ԼեռնայինԱրցախ» թիմիֆուտբոլիստԱրամԿոստանդյանի(N 1827) հեռացմանմասին(նույնխաղում2զգուշացումստանալուհամար) /զեկուցողՀ. Ռշտունի/
3. 12/03/20թ. «Լոկոմոտիվ-07»-«Փյունիկ-2-07» (13Մ3-036) խաղիմասին(խաղադաշտիչափսերըմինչեւ13տ.առաջնությանըչհամապատասխանելու, որիպատճառովհանդիպումը չիկայացել։Մ-13 առաջնությունումխաղադաշտի երկարությունընախատեսվածէ75-90մ, իսկլայնությունը55-65մ։Տնօրինությանըհայտնելուցհետոմրցավարինպատասխանելեն,որչենկարողապահովելնմանպայմաններ, քանիորչունենշարժականդարպասներ։) /զեկուցողՀ. Ռշտունի/
1. 11/03/20թ. «ՈՒրարտու»-«Նոա» (ԳԽ018) խաղին«Նոա» թիմիֆուտբոլիստՍանաԳոմեսի(N 36619) հեռացմանմասին(նույնխաղում2 զգուշացումստանալուհամար)
ՈՐՈՇԵՑԻՆ`1. 11/03/20թ.«ՈՒրարտու»-«Նոա» (ԳԽ018) խաղին«Նոա» թիմիֆուտբոլիստՍանաԳոմեսի(N 36619) հեռացման(նույնխաղում2 զգուշացումստանալու)համար, ՀՖՖկարգապահականեւԷթիկայիկանոնակարգի32-րդհոդվածի7-րդկետիհամաձայն` ֆուտբոլիստՍանաԳոմեսինորակազրկել1 խաղով, «ՆոաՖԱՀԿ»-ինտուգանել25000 ՀՀդրամ
2. 10/03/20թ. «ԼեռնայինԱրցախ»-«ՎեստԱրմենիա» (ԱԽ186) խաղին«ԼեռնայինԱրցախ» թիմիֆուտբոլիստԱրամԿոստանդյանի(N 1827) հեռացմանմասին(նույնխաղում2զգուշացումստանալուհամար)ՈՐՈՇԵՑԻՆ`2. 10/03/20թ. «ԼեռնայինԱրցախ»-«ՎեստԱրմենիա» (ԱԽ186) խաղին«ԼեռնայինԱրցախ» թիմիֆուտբոլիստԱրամԿոստանդյանի(N 1827) հեռացման(նույնխաղում2զգուշացումստանալու) համար, ՀՖՖկարգապահականեւԷթիկայիկանոնակարգի32-րդհոդվածի7-րդկետիհամաձայն` ֆուտբոլիստԱրամԿոստանդյանինորակազրկել1 խաղով, «Լ.ԱրցախՖԱ»-ինտուգանել25000 ՀՀդրամ3. 12/03/20թ. «Լոկոմոտիվ-07»-«Փյունիկ-2-07» (13Մ3-036) խաղիմասին(խաղադաշտիչափսերըմինչեւ13տ.առաջնությանըչհամապատասխանելու, որի պատճառով հանդիպումը չի կայացել։)ՈՐՈՇԵՑԻՆ`3. 12/03/20թ. «Լոկոմոտիվ-07»-«Փյունիկ-2-07» (13Մ3-036) խաղին(խաղադաշտի չափսերը մինչեւ13տ.առաջնությանը չհամապատասխանելու և հանդիպումըչկայանալու) համար, ՀՖՖկարգապահականեւԷթիկայիկանոնակարգի 34-րդ հոդվածի14-րդ կետ ի համաձայն` «Լոկոմոտիվ-07»թիմին գրանցել տեխնիկական պարտություն0։3 հաշվով
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ.ՍԻՆՈՅԱՆ , ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՀ.ՌՇՏՈՒՆԻ
Հիշեցում՝ՀՖՖ կարգապահական և  Էթիկայի կանոնակարգի հոդված12-ի համաձայն՝Կարգապահական ևԷթիկայի կոմիտեի որոշումների բողոքարկմանկարգ.
Կարգապահական և Էթիկայի կոմիտեի որոշումները Ֆուտբոլային սուբյեկտների կողմից կարող են բողոքարկվել ԲողոքարկմանԿոմիտե՝որոշման մասին պաշտոնական հրապարակման պահից 7 (յոթ)օրվա ընթացքում:

©2020 Armenian Soccer